Selskaber

Tanker før festen

Forudsætningen for at vi kan yde vores bedste i forbindelse med Deres arrangement, er grundig planlægning og en god dialog med Dem. Derfor opfordrer vi Dem til at gøre Dem nogle tanker om følgende:

Antal gæster
– herunder børn. Er der evt. sørget for en barnepige eller adspredelse for børn? Specielle hensyn – f.eks. allergikere, diabetikere el. lign.

Toastmaster
Det er vigtigt, at Deres toastmaster koordinerer aftenens forløb med den ansvarshavende tjener eller køkkenet.

Musik
Hvis De træffer aftale med en musiker, gør venligst opmærksom på, at instrumenter m.v. skal være opstillet inden værtsparret ankommer i lokalet. Vær også opmærksom på, at musikere i flg. deres kontrakt normalt har krav på mad og drikke – vi tager kr. 250,00 pr couvert for musikermad.

Natmad
Serveres senest kl. 02.00. Vi anbefaler 01.30… Jo senere den serveres desto færre gæster er der til at nyde den. Husk på at natmad ikke er “skrub af mad”

Spiritus & Afslutning
Vi serverer spiritus indtil kl. 03.30. Festen skal senest afsluttes kl. 04.00
Herefter vil tjenerne på høflig vis tænde for lyset og gøre gæsterne opmærksom på at nu er festen slut.

Antal
De anførte priser er baseret på et minimums antal couverter, og det er en forudsætning, at samme menu serveres for alle deltagere. Til diabetikere og vegetarer serveres dog altid en egnet specialmenu.

Børn
Menuer til børn under 10 år afregnes med aftalt pris. Der bydes på en særlig børnemenu.

Priser og afregningsvilkår
De på hjemmesiden anførte menuer og priser er alene gældende for arrangementer afholdt inden 31/12 2017. Vi forbeholder os ret til prisændringer. Inden arrangementets afholdelse, vil der blive fremsendt en faktura på depositum som udgør kr. 5000,00. Beløbet vil blive fratrukket den endelige faktura.

Fakturabeløbet
Afregnes ved faktura modtagelse & senest 8 dage fra modtagelse af endelig opgjort faktura. Herefter beregnes og pålægges renter af det skyldige beløb med 1,5% pr påbegyndt 30 dages overskridelse.

Annulleringsbetingelser
Justeringer i deltagerantal kan, indtil 72 timer før arrangementets afholdelse, ske omkostningsfrit. Ved annullering indtil 1 måned før arrangementets startdato beregnes et afbestillingsgebyr (erstatning) på 25 % af den bekræftede arrangementspris. Ved annulering indtil 1 uge før arrangementets startdato beregnes et afbestillingsgebyr på 50 % af den bekræftede arrangementspris.
Desuden forudsættes det, restauranten holdes skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles.

Ved annullering 0-6 døgn før arrangementets afholdelse beregnes et afbestillingsgebyr (erstatning), svarende til 75% af den bekræftede arrangementspris. Ved reduktion i deltagerantal senere end 48 timer før arrangementets starttidspunkt, beregnes et afbestillingsgebyr (erstatning) svarende til 50% af prisen for samtlige afbestilte kuverter. Desuden forudsættes det, at restauranten holdes skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles. Ved manglende fremmøde betales fuld pris for hele arrangementet.